El Club d’Automobilisme Escuderia Lleida (Escuderia Lleida) és una entitat privada, de caràcter associatiu formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament, la projecció i la pràctica continuada de l’activitat esportiva de l’automobilisme, sense cap mena d’afany lucratiu havent estat considerada com entitat de caràcter social per part de l’AEAT.

Aquesta definició, queda recollida i a la vegada més desenvolupada en el Estatuts formalment diligenciats per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, tenint el nº 9735 del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el nº 469 del Registre Municipal d’Associacions de Lleida i el nº 102 del Registre de la Federació Catalana d’Automobilisme. També disposem d’una secció de vehicles clàssics, a través de la qual, totes aquelles persones interessades en aquest esport poden practicar diferents especialitats com són les concentracions i els Ral·lis de Regularitat, entre d’altres. Ecuderia Lleida está degudament afiliada a la Federación Española de Vehículos Antiguos amb el nº 170 del registre de l’entitat federativa.

També posem a disposició dels nostres socis, l’expedició de certificats de vehicles clàssics, i d’aquesta manera les pòlisses d’assegurança són més econòmiques.

L’Escuderia Lleida es va crear el dia 3 de març de 1980 quan un grup de persones amb unes inquietuds i uns interessos comuns van decidir fundar aquesta entitat esportiva. Entre totes aquelles persones que van fer tant per l’automobilisme cal destacar els membres de la primera Junta Directiva que van ser: Ramon Pascual, Andreu Bosch, Jesus Chumillas, Josep Oto, Albert Berges, Ramon Rosell, Trinitat Moreno, Francesc Oto i Jordi Gaya, sense els quals possiblement en l’actualitat no parlaríem de l’Escuderia Lleida.

Els anys 80 van ser temps d’inici d’aquesta activitat a les terres de ponent, i donat que no hi havia cap altre entitat esportiva d’aquest caràcter, es va decidir dur endavant una iniciativa d’aquest tipus. No solament tenia una sèrie de pilots que participaven en curses defensant els colors de l’Escuderia Lleida, si no que també es van organitzar proves de diferents modalitats automobilístiques.

Passats els anys, per diferents motius, l’Escuderia va restar inactiva durant un període de temps, fins que a finals de l’any 1996 i començaments de l’any 1997 van sorgir diverses persones amb unes idees en comú amb l’objectiu de tornar a posar en marxa aquest club esportiu i l’organització d’activitats.

Els factors determinants per aquest ressorgiment van ser principalment, d’una banda, l’existència d’una sèrie de pilots i equips de les nostres terres que competien en els Campionats de Catalunya i d’Espanya, pel que aquests pilots necessitaven d’una entitat propera que els recolzés en la seva activitat; I d’altra banda, el gran número de joves que volien competir amb cotxes i particularment en autocròs, ja que en aquestes contrades, és una modalitat molt arrelada, pel que es necessitava d’una entitat, d’unes instal·lacions i d’uns mitjans adequats que ho fessin possible.

Això va provocar que aquest nou grup de persones relacionades amb aquest esport es plantegessin la possibilitat de la creació d’un circuit a Lleida I així va ser, el 20 de març de 1997 va resultar escollida la nova Junta Directiva, que seria l’encarregada en primer lloc de recolzar els pilots i donar a conèixer l’entitat; i en segon lloc intentar assolir l’objectiu de cració d’un circuit permanent per fer possible la pràctica esportiva de l’automobilisme als joves i a les persones interessades en la pràctica d’aquest esport.

El creixement de l’Escuderia des de el 1997 fins ara només el podem catalogar d’impressionant, ja que de les 10 llicències tramitades aquell any passem a les més de 150 en l’actualitat, i el que és més important que els equips de l’Escuderia participen en totes les especialitats de la modalitat d’automobilisme, com per exemple: Circuits, Pujades, Autocròs, Ral·lis d’asfalt i de terra, Resistència 4×4, Històrics i Clàssics, Eslàlom, 24 hores de Barcelona…

Igualment des del punt de vista organitzatiu, Escuderia Lleida està considerada com un dels organitzadors d’autocròs més importants de l’Estat, i últimament amb l’organització de les 4 Hores de Resistència de Lleida encara s’han assolit cotes més altes, ja que és una prova única a nivell estatal i compta amb la presència de pilots d’alt nivell de totes les disciplines.

També indicar que una secció de la nostra entitat com es el departament de col·laboradors i comissaris de curses està molt ben format i ben considerat, ja que assisteixen regularment a l’organització de moltes proves, tant de nivell català, estatal o internacional.

Per acabar, només palesar que tot això ha estat possible gràcies a tots els socis i en especial als pilots que confien en Escuderia Lleida. També cal destacar l’inestimable ajuda de les institucions públiques, especialment l’Ajuntament de Lleida, patrocinadors privats i de tots els voluntaris que de forma benèvola col·laboren amb les activitats d’Escuderia Lleida.

Podem diferenciar els objectius en tres nivells:

I. Creixement de l’Escuderia a nivell social

II. Formació i projecció de pilots

III. Organització d’activitats.

I. CREIXEMENT DE L’ESCUDERIA. Quan parlem del creixement social, ens referim a que progressivament i any rera any, augmenti el número de socis i pilots de l’Escuderia. El número de socis, és la base social de l’Entitat, ja que com més socis tinguem, més recolzament tindrà l’Escuderia.

Així l’Escuderia en l’actualitat ha de realitzar una tasca de difusió de la seva existència i els serveis que ofereix, així com les activitats que pretén realitzar, perquè arribin a tota la població de les terres de Lleida i de la resta de Catalunya, ja que no hem d’oblidar que un 40% dels nostres pilots son de fora de les Comarques de Lleida, el que demostra la feina ben feta fins aquest moment.

II. FORMACIÓ I PROJECCIÓ DE PILOTS. Així mateix un altre objectiu primordial de l’Escuderia és la promoció de l’automobilisme. Per donar-se aquest fet hem de posar tots els mitjans necessaris per afavorir que sorgeixin el màxim número de pilots. I això no pot fer-se de cap altra forma que organitzant l’Open Provincial de Lleida, ja que és un Campionat a l’abast de tots aquells que vulguin fer un primer pas en el mon de la competició.

Posteriorment, amb l’experiència acumulada els pilots poden fer un pas més enllà, participant en Ral·lis de Terra o Asfalt, Circuit, Pujades en Costa, Resistències 4×4 o Eslàloms, i amb el temps arribar a ser uns campions a nivell estatal o català.

En l’actualitat Escuderia Lleida té un centenar de pilots participants en totes les disciplines automobilístiques, aconseguint ser d’aquesta forma una de les Escuderies de Catalunya i d’Espanya amb més equips inscrits en els diversos Campionats.

III. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES. Al circuit de Lleida principalment és disputen proves d’Autocròs, tant a nivell regional de Lleida, com és l’Open Sunoco, com a nivell territorial amb el Campionat de Catalunya i també a nivell estatal amb la cursa del Campionat d’Espanya d’Autocròs que any rera any es disputa al nostre circuit.

A banda d’organitzar proves d’autocròs, s’organitzen altres proves, com es la resistència 4×4 i també curses del Campionat de Catalunya d’Eslàlom.

Una altra modalitat automobilística que s’organitza és la Resistència de turismes amb una importància a nivell nacional, ja que és una prova capdavantera tant en participants com en nivell organitzatiu, a més és de les poques proves d’aquest estil que es fan a tot Europa.

A més a més també existeix la possibilitat d’aprofitar l’infraestructura del circuit per realitzar proves atlètiques o ciclistes, i en aquest sentit ja s’han establert conversacions amb associacions de pares i alumnes de diversos centres docents de Lleida.

Igualment continuarem organitzant juntament amb la Federació Catalana d’Automobilisme els cursos de conducció de Ral·lis de Terra i altres activitats que tenen molta acceptació entre els aficionats al món del motor.

Al circuit de Lleida han estat presents per competicions, activitats o entrenaments pilots de renom com Carlos Sainz, Luis Moya, Nani Roma, Marc Márquez, Laia Sanz, Lluis Climent, Dani Sola, Marc Blázquez, Carles Solé, Alex Romaní, entre molts d’altres.

ESCUDERIA LLEIDA

C/ Quatre Pilans, 3, 3r-2a – 25001 Lleida

Tel.  606 340 009 – 626 314515

www.escuderialleida.com

info@escuderialleida.com

 

JUNTA DIRECTIVA**

President Miquel Rosell Pujol
Vicepresident 1r. Francesc Abella Vila
Vicepresident 2n. Joan Rojas Godia
Tresorera Ma Angels Mayoral Badia
Vocals Francesc Cànovas Martínez
Joan M. Pelay Pelay
Ramon Farran Jove
Teresa Martínez Montoya
Xavier Selva Puigpique
Josep Oto Teixidó
Laura Farran Balaña
Secretari Junta Directiva David Domingo Martínez

 

DEPARTAMENTS / ORGANIGRAMA**
 

Àrea

 

 

Responsable

 

Tasques

 

 

Àrea de Presidència i administració

 

Miquel Rosell

Tel. 686 149 002

miquel@escuderialleida.com

Presidència i

Representació

 

Secretaria Tècnica i Àrea Esportiva

 

 

David Domingo

Tel. 606 340 009

david@escuderialleida.com

Joan Rojas

Tel. 973 238240 – 626314515

escuderia@escuderialleida.com

Gestió esportiva

Activitats

Reglamentacions

Homologacions

Inscripcions de curses

Llicències

Àrea de Comunicació i Actes Promocionals Francesc Abella

Tel. 696 416 830

premsa@escuderialleida.com

Relacions Institucionals

Promoció

Comunicació i premsa

Publicitat

Àrea Social Joan Rojas / Xavier Selva

Tel. 973 238240 – 626314515

socis@escuderialleida.com

Promoció Social

Contacte amb el Soci

 

Àrea Circuit de Lleida

 

Joan M. Pelay

Tel. 608 329 206

jpelay@escuderialleida.com

Circuit de Lleida

 

** Els membres de la Junta Directiva desenvolupen el seu càrrec a títol honorífic. En les activitats esportives col·labora personal voluntari en règim de voluntariat.

LA WEB:

L’objectiu de la web és de caràcter informatiu, per tant s’intenta explicar i donar a conèixer d’una manera senzilla totes aquelles notícies que afecten a la nostra entitat. A la web hi ha tota la informació institucional i corporativa, així com la informació relativa a l’organització de les activitats esportives i les actuacions dels nostres pilots en les proves que participen.

LES XARXES SOCIALS:

Com element importantíssim de comunicació, Escuderia Lleida està present a les xarxes socials a fi i efecte d’ informar i donar a conèixer al màxim possible les actuacions de la nostra entitat així com la dels nostres esportistes. Actualment disposem de més de 7.000 seguidors.