Formulari d’Inscripció

 

 

El concursant declara conèixer el reglament i es compromet a acceptar sense reserva tant per si mateix, com per els seus pilots i demana l'inscripció a la prova:

Forma de pagament:

Pagament anticipat 1 Eslàlom: 90 Euros

Pagament anticipat 2 Eslàloms: 120 Euros

Pagament dia cursa 1 Eslàlom: 100 Euros

Pagament dia cursa 2 Eslàloms: 130 Euros

*Als participants que s’inscriguin als dos eslàloms puntuables i sempre que els Autoritzats a la Sortida superin els 15 participants, rebran una prima de sortida de 30€.

ES35–0081–0302–5700-0111-9621 (Banc Sabadell)

IMPORTANT:

*Aquest formulari d'inscripció serà complimentat en la seva totalitat i s’haurà d’enviar a l’entitat Organitzadora abans de la data límit de tancament indicada al programa Horari d’aquesta prova esportiva. El justificant de la transferència bancària del pagament dels drets d'inscripció a la prova esportiva es presentarà a les Verificacions Administratives.

*Imprescindible realitzar transferència per a que la inscripció sigui acceptada i el competidor figuri a la Llista Provisional d’Inscrits.

*Mitjançant l’enviament d’aquest formulari el competidor i pilot/s sol·licita la inscripció i es sotmet sense cap reserva a la reglamentació aplicable a aquesta prova esportiva
Abans d'enviar el formulari imprimiu-lo i guardeu-lo com a resguard d'inscripció.